2023-08-24 11:08:43

1. Úvod
Igor Chládek VINÁRSTVO, (ďalej len "Eshop") sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

2. Zbieranie a spracovanie osobných údajov
2.1. Eshop využíva cookies a iné technológie sledovania na zlepšenie užívateľského zážitku, analyzovanie návštevnosti a personalizáciu obsahu. Využitie cookies je podrobnejšie opísané v našej Politike cookies.

2.2. Pri vyplňovaní a zasielaní objednávky na našom eshope, môžeme požiadať o určité osobné údaje, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú spracúvané výhradne za účelom spracovania a vybavenia vašej objednávky.

3. Uchovávanie osobných údajov
3.1. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní, budú uchovávané iba počas nevyhnutného časového obdobia potrebného na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

3.2. Po uplynutí tohto obdobia (90 dní od doručenia) budú osobné údaje anonymizované a použité len na štatistické účely alebo analytické účely bez možnosti identifikácie fyzickej osoby.

4. Spolupráca s tretími stranami
4.1. Eshop môže spolupracovať s inými spoločnosťami alebo tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby súvisiace s vybavením objednávky (napr. dopravné služby, platobné brány). Tieto spoločnosti môžu mať prístup k osobným údajom, avšak sú povinné ich spracúvať iba v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

5. Vaše práva
5.1. Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, opraviť ich, obmedziť spracovanie, vymazať alebo odvolať súhlas so spracovaním. Vaše práva a postup na ich uplatnenie sú bližšie popísané v našej Zásadách ochrany osobných údajov.

6. Bezpečnosť
6.1. Eshop používa primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením.

7. Zmeny zásad ochrany osobných údajov
7.1. Eshop si vyhradzuje právo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak dôjde k zmenám, aktualizovaná verzia bude k dispozícii na našej internetovej stránke.

Igor Chládek VINÁRSTVO
Adresa: Doľany 270, Doľany 900 88
IČO: 44025459
DIČ: 1039312934
E-mail: igor.chladek@gmail.com
Telefón: +421 903 206 070